Świetlicowe NOWOŚCI

 IX Zlot Samorządów Uczniowskich w Katowicach.

Dnia 19.02.2018 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w IX Zlocie Samorządów Uczniowskich w Katowicach pod hasłem „Śląsk w kulturze i tradycji”.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach gwary śląskiej oraz tańca ludowego, posłuchać o tradycjach śląskich jak również wykonać pamiątkowy kolaż szkół uczestniczących w Zlocie.

Celem zlotu była aktywizacja młodzieży w życiu naszego regionu, rozwijanie samorządności, kreatywności i asertywności młodych ludzi oraz nawiązanie współpracy między samorządami uczniowskimi.

Sylwia Małecka, Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 
 

Dnia 19 grudnia 2017 roku wspólnie kolędowaliśmy z pensjonariuszami Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu – atmosfera była istnie świąteczna, przybyliśmy z żywą choinką „Choinką Nadziei”.

 

Małecka Sylwia

 

 

Dnia 28 listopada 2017 roku na terenie szkoły bawiliśmy się na Zabawie Andrzejkowej, wróżyliśmy oraz uczestniczyliśmy w konkursach andrzejkowych.

Zabawa była przednia.

   

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017 !

Dnia 28 września 2017 roku "posprzątaliśmy świat", aby pomóc naszej planecie.

Małecka Sylwia, Drabek Marta

WIZYTA U WETERYNARZA...

Dnia 22 listopada 2017 roku odwiedziliśmy zaprzyjazniony Gabinet Weterynaryjny, gdzie pracuje pan doktor Lorek. 

Mieliśmy okazję posłuchać o ciekawej a zarazem trudnej pracy lekarza weterynarii.

Dzieciaki z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem zadawały pytania na temat szczepień i chipowania zwierząt.

Sylwia Małecka, Joanna Szczerba

  

 WYJAZD DO PRZYTULISKA DLA OPUSZCZONYCH ZWIERZĄT

Dnia 12.06. 2017r. wychowawcy świetlicy szkolnej zorganizowały wyjazd do przytuliska dla opuszczonych, chorych zwierząt w Siamoszycach prowadzony przez Fundację „Ostoja”.

Celem spotkania  było uwrażliwienie uczniów na potrzeby chorych, bezpańskich zwierząt.

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ MLEKA

 

Dnia 05.06.2017r. odbył się na świetlicy szkolnej Światowy Dzień Mleka.

Wychowawcy świetlicy zorganizowali zajęcia na temat pozytywnych skutków spożywania mleka oraz przetworów mlecznych. Uczniowie rozwiązywali zagadki, rebusy , krzyżówki tematyczne oraz kosztowali produktów i przetworów mlecznych.

Efekty:

- zachęcenie dzieci do picia mleka,

- utrwalenie informacji dotyczących przetworów mlecznych,

- kształtowanie postawy prozdrowotnej.

 

 

DZIEŃ STRAŻAKA

Dnia 22.05.2017r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Strażaka. Z tej okazji zostali zaproszeni strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

W trakcie spotkania strażacy opowiedzieli o swojej pracy, zaprezentowali niezbędny sprzęt ratowniczy.

Na koniec odbyły się pokazy strażackie, pamiątkowe zdjęcia oraz poczęstunek.

Efekty:

- wzbudzanie u dzieci szacunku dla pracy strażaka,

- zapoznanie z przyczynami i skutkami powstawania pożarów,

- zapoznanie dzieci z zawodem strażaka,

- ukazanie niebezpieczeństwa, z jakim styka się strażak.

 

 

 KONKURS CZYTELNICZY "ROZUMIEM CO CZYTAM"

Dnia 17.05.2017r. wychowawcy świetlicy szkolnej zorganizowały konkurs czytelniczy „Rozumiem co czytam” dla klas  IV, V, VI. Uczniowie samodzielnie czytali przygotowany tekst oraz odpowiadali na pytania dotyczące przeczytanego tekstu.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań uczniów książką oraz samodzielne czytanie tekstu ze zrozumieniem.

 

 

KONKURS EKOLOGICZNY „ZIEMIA W NASZYCH RĘKACH”

W dniu 16.05.2017r. wychowawcy świetlicy zorganizowały konkurs ekologiczny. Drużyny rozwiązywały testy wyboru, zagadki oraz  rebusy o tematyce ekologicznej.

Każda drużyna otrzymała dyplomy i nagrody za udział w konkursie.

Efekty:

- poszerzenie wiedzy i umiejętności przyrodniczych dzieci,
- rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym,
- propagowanie kultury ekologicznej wśród uczniów.

 

 

  „DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ”

 

Dnia 09.05.2017r. obchodziliśmy na świetlicy szkolnej „Dzień Unii Europejskiej”.

W ramach zajęć uczniowie utrwalili sobie wiadomości na temat Unii Europejskiej, państw członkowskich, symboli unijnych oraz poznali ciekawostki dotyczące każdego państwa unijnego.

Efekty:

- zapoznanie z tematyką dotyczącą Unii Europejskiej,

- poznanie symboli unijnych,

- umiejętność korzystania z mapy, globusa oraz atlasu geograficznego.

  

 

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

Dnia 26.04.2017r. i 13.06.2017r. w ramach Światowego Dnia Książki wychowawcy świetlicy zorganizowały wyjście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży w Zawierciu.

Uczniowie poznali specyfikę pracy bibliotekarza, uczestniczyli w zajęciach poświęconych kształtowaniu szacunku do książki i zachęcanie do dbania o jej wygląd.

Efekty:

- kształtowanie szacunku do książki i zachęcanie do dbania o jej wygląd,

- kształtowanie nawyku uważnego słuchania i wyciągania wniosków z przeczytanego tekstu,  -zapoznanie z etapami powstawania książki.

 

 

KONKURS O ZDROWIU- „Żyj zdrowo”

W dniu 25.04.2017r. wychowawcy świetlicy zorganizowały konkurs wiedzy o zdrowiu. Drużyny odpowiadały na pytania dotyczące zdrowego stylu życia, rozwiązywały rebusy i zagadki dotyczące prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków żywieniowych. Każda drużyna otrzymała dyplomy i drobne upominki.

Efekty:

- pogłębianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania,

- kształtowanie postaw prozdrowotnych,

- umiejętność dbania o higienę osobistą,

- umiejętność współpracy w grupie,

- promowanie zdrowego sposobu odżywiania.

 

WOLONTARIAT

Dnia 06.04.2017r. i 14.06.2017r. wychowawcy świetlicy szkolnej zorganizowały wyjazd do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zawierciu.

Oprócz tego wychowawcy zorganizowały zbiórkę suchej karmy dla psów i kotów. Na terenie schroniska odbyła się prelekcja na temat opieki nad czworonogami oraz humanitarnego traktowania zwierząt. W ramach wolontariatu uczniowie wyprowadzali psy na spacer.

Efekty:

- kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt,

- umiejętność prawidłowej opieki nad zwierzętami,

- uwrażliwianie dzieci na ostrożne zachowanie podczas spotkania obcego zwierzęcia.

 

ZLOT SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

Dnia 5.04.2017 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w VIII Zlocie Samorządów Uczniowskich w Katowicach pod hasłem „Recepta na zdrowie”.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach z wykorzystaniem metod interaktywnych oraz prelekcjach na temat czynników warunkujących zdrowie, bezpieczeństwa swojego i innych oraz wykonać pamiątkowy kolaż szkół uczestniczących w Zlocie.

Celem zlotu była aktywizacja młodzieży w życiu naszego regionu, rozwijanie samorządności, kreatywności i asertywności młodych ludzi oraz nawiązanie współpracy między samorządami uczniowskimi.

Sylwia Małecka - Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

„MARZANNA”- POŻEGNANIE ZIMY

Dnia 21.03.2017r. wychowawcy świetlicy zorganizowały wyjście pożegnania zimy.

Poprzez przygotowanie kukły – „Marzanny” uczniowie poznali zwyczaje związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.

Efekty:

-wzbudzanie wrażliwości na piękno przyrody,

 - postrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku ,

- poznanie i kultywowanie zwyczajów i obrzędów ludowych związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny,

 - integrowanie uczniów klas I-III we wspólnym przeżywaniu i zabawie.

 

"Świetlicowy Mistrz Ortografii"

 Dnia  21.03.2017 r zorganizowałyśmy konkurs ortograficzny dla klasy I i II gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali test dotyczący zasad ortografii i interpunkcji i pracowali w zespołach. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci słowników ortograficznych, notesów i przyborów szkolnych.

 

Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do kształtowania umiejętności pisania zgodnego z zasadami ortografii i interpunkcji, zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji, kształcenie wśród uczniów umiejętności ortograficznych, rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka ojczystego.

 

Sylwia Małecka, Joanna Szczerba

 

KSIĘGARNIA EDUKACYJNA W ZAWIERCIU

W dniu 20.02.2017r. wychowawcy świetlicy zorganizowały wyjście do Księgarni Edukacyjnej w Zawierciu dla klas I ,II ,III. W trakcie spotkania uczniowie uczestniczyli w zajęciach czytelniczych (słuchali czytanych bajek oraz odpowiadali na pytania dotyczące przeczytanego tekstu). Oprócz tego poznali specyfikę pracy pracowników księgarni. Na koniec spotkania uczniowie zostali obdarowani upominkami.

Efekty:

-umiejętność kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym,

-umiejętność słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu.

 

Zabawa Karnawałowa z zaproszonymi gośćmi

Dnia 10. 01.2017r. odbyła się zabawa karnawałowa. We wspólnej zabawie brali udział uczniowie naszej szkoły jak również uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Zawiercia w ramach integracji z młodzieżą naszej szkoły. Dla młodzieży zorganizowane były wróżby, konkursy, konkurencje tematyczne. Dla uczestników zabawy był zapewniony poczęstunek.

 

Opiekunowie: Koczur Marta, Szczerba Joanna, Szczepanek Iwona, Małecka Sylwia

Koło Gospodyń Wiejskich z Turzy

Dnia 20.12.2016r. na świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie opłatkowe z zaproszonymi gośćmi z Koła Gospodyń Wiejskich z Turzy. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z tradycjami Bożego Narodzenia, symboliką tych świąt jak również z dawnymi obrzędami świąt. W trakcie spotkania odbywało się wspólne kolędowanie. Na zakończenie był zapewniony poczęstunek.

Opiekunowie: Koczur Marta, Szczerba Joanna, Szczepanek Iwona

 Konkurs plastyczno-techniczny

Dnia 20.12.2016r. na świetlicy szkolnej odbył się konkurs na najładniejszą „ozdobę świąteczną” wykonaną dowolną techniką plastyczno-techniczną.  Uczniowie mogli wykazać się swoją kreatywnością oraz wyobraźnią. Zwycięzcom zostały rozdane nagrody.

Opiekunowie: Koczur Marta, Szczepanek Iwona, Kaczmarek Aneta

Warsztaty manualne z zaproszonymi gośćmi z Pracowni Zabawek

Dnia 13.12.2016r. na świetlicy szkolnej odbyły się świąteczne warsztaty manualne dla uczniów naszej szkoły. Tematem spotkania były „Ozdoby świąteczne” wykonane z różnych tworzyw oraz różnymi technikami. Celem warsztatów było usprawnianie motoryki małej i zręczności. Uczniowie mogli wykazać się swoją  kreatywnością wykonania pracy między innymi z siana czy drewna. Własnoręcznie wykonane prace uczestnicy warsztatów zabrali ze sobą do domu na pamiątkę.

Opiekunowie: Koczur Marta, Szczepanek Iwona

Barbórka z zaproszonymi Górnikami

Dnia 05.12.2016r. na świetlicy szkolnej z okazji Barbórki odbyło się spotkanie z zaproszonymi Górnikami z kopalni z Jaworzna. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznania ciężkiej pracy Górników, zapoznać się z codziennym sprzętem Górników oraz pooglądać strój galowy i strój roboczy zaproszonych gości. Na koniec spotkania odbył się wspólny poczęstunek.

Opiekunowie: Koczur Marta, Szczepanek Iwona, Szczerba Joanna

Andrzejki- zabawa taneczna

Dnia 29.11.2016r. odbyła się na świetlicy szkolnej zabawa taneczna z okazji „Andrzejek”. We wspólnej zabawie brali udział uczniowie naszej szkoły. Dla młodzieży zostały zorganizowane wróżby, konkursy, konkurencje tematyczne. Dla uczestników dyskoteki był zapewniony poczęstunek.

Opiekunowie: Koczur Marta, Szczerba Joanna,Szczepanek Iwona, Małecka Sylwia

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W dniu 28.11.2016r. na świetlicy szkolnej odbył się Dzień Pluszowego Misia dla uczniów szkoły podstawowej. Celem spotkania było przywiązanie do tradycji przywiązania dziecka do misia. Dla uczniów zostały zorganizowane różne atrakcje związane z wyżej wymienioną tematyką.

Opiekunowie: Koczur Marta, Szczerba Joanna

Współpraca z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką- filia w Zawierciu

Od września do czerwca wychowawcy świetlicy szkolnej aktywnie współpracują z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką – Filia w Zawierciu. Współpraca polega na systematycznym prezentowaniu prac tematycznych uczniów naszej szkoły. Uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczą w spotkaniach tematycznych na terenie Biblioteki.

Opiekunowie: Koczur Marta, Szczerba Joanna

ŚWIETLICOWY KLUB MŁODEGO EUROPEJCZYKA

Od września do czerwca systematycznie na świetlicy szkolnej odbywają się spotkania „Świetlicowego Klubu Młodego Europejczyka”. Uczniowie biorący udział w spotkania mają możliwość zapoznania się tematyką Unii Europejskiej, poznać poszczególne kraje wchodzące w jej skład, symbole narodowe krajów, zwyczaje i tradycje. Uczestnicy również poprzez zabawę zdobywają wiele potrzebnych wiadomości których wykorzystują w codziennych zajęciach lekcyjnych.

Opiekunowie: Koczur Marta , Szczerba Joanna

KONKURS WIEDZY O POLSCE - „JESTEM POLAKIEM”

W dniu 09.11.2016r. na świetlicy szkolnej odbył się konkurs wiedzy o Polsce. Przed konkursem została przeprowadzona prelekcja na w/w temat. Celem konkursu było kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, poszanowanie wartości narodowych. Ponadto uczniowie  doskonalili umiejętności czytania ze zrozumieniem, kształtowali twórcze myślenie, rozwijali spostrzegawczość. 

 

Uczestnicy mieli możliwość wykazania się wiedzą na temat historii Polski,  symboli narodowych oraz  zabytków związanych z tematyką konkursu. Pytania zawarte w teście miały charakter zamknięty i otwarty co sprzyjało ciągłemu myśleniu oraz kreatywności w odpowiadaniu na pytania. Ostatnim etapem konkursu było ułożenie historycznych symboli z rozsypanki obrazkowej, rozwijającej spostrzegawczość i logiczne myślenie.

Opiekunowie: Marta Koczur, Iwona Szczepanek

„DO SERCA PRZYTUL PSA”- Wolontariat

W dniu 02.11.2016r. w ramach wolontariatu odbył się wyjazd  uczniów naszej szkoły do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zawierciu.  Uczniowie z wychowawcami zorganizowali zbiórkę żywności dla zwierząt. Celem wyjazdu było przekazanie karmy dla zwierząt, poznanie miejsca gdzie przebywają bezdomne zwierzęta oraz uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania u młodzieży gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej jak również uwrażliwienie uczniów na sprawy społeczne oraz pokazanie w jaki sposób sami mogą pomóc i wpłynąć na poprawę sytuacji zwierząt.

Uczniowie mieli również okazję zapoznać się z zasadami pracy w wolontariacie na rzecz schroniska, a także regulaminem. Na miejscu odbyła się krótka prelekcja tematyczna przeprowadzona przez pracownika schroniska. Uczestnicy wyjazdu po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami wyprowadzania psów razem z opiekunami- wychowawcami udali się na krótki spacer z pupilami. 

Wyjazdy do Schroniska odbywają się cyklicznie.

Opiekunowie: Marta Koczur, Joanna Szczerba

Wycieczka edukacyjna do Pracowni Zabawek w Żarkach

 

W dniu 18.10.2016r. uczniowie klas IIb G i Ia SPP odwiedzili Pracownię Zabawek w Żarkach. Uczniowie zwiedzili pomieszczenia pracowni oraz podziwiali  prace twórcze wykonane ręcznie, z darów natury. 

Uczestnicy mogli wykazać się swoimi zdolnościami plastyczno-technicznymi, własnoręcznie wykonywali ozdoby z wikliny.  Wyczarowane prace zabrali ze sobą na pamiątkę. Po zakończeniu warsztatów wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie i w wesołym nastroju wrócili do szkoły.

Opiekunowie: Marta Koczur, Iwona Szczepanek

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

W dniu 08.10.2016 r. uczniowie klasy zawodowej odwiedzili Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Głównymi  celami  zajęć zorganizowanych na terenie zawierciańskiej jednostki Straży Pożarnej było :

- rozwijanie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

- zapobieganie innym groźnym wypadkom i zagrożeniom zdrowia , życia ludzi i

środowiska naturalnego

-skuteczne przeciwdziałanie pożarom oraz zaczadzeniom

-zapobieganie podpaleniom oraz antyspołecznym zachowaniom, które mogą być przyczyną powstania takich zdarzeń.

Na terenie straży odbyła się prelekcja przeprowadzona przez przedstawicieli lokalnej Straży Pożarnej  poprzez którą uczniowie mieli okazję zapoznać się z ciężką i niebezpieczną pracą Strażaków, poznać wyposażenie Strażaków, mundur oraz

niezbędne przyrządy potrzebne do codziennej pracy. Przeprowadzony został również pokazowy alarm pożarowy. Uczestnicy mogli także z bliska przyjrzeć się służbowym pojazdom strażackim zarówno zewnątrz jak i wewnątrz. 

Opiekunowie: Marta Koczur, Aneta Kaczmarek

"Światowy Dzień Zwierząt "

W dniu 04.10.2016r. na świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia tematyczne pt. "Kochajmy Zwierzęta". Celem zajęć  było uwrażliwienie dzieci na los zwierząt, kształtowanie pozytywnej postawy wobec zwierząt oraz wyrabianie w uczniach postawy odpowiedzialności za posiadanie zwierzęcia. Podczas zajęć uczniowie słuchali piosenek tematycznych, śpiewali, naśladowali głosy zwierząt, odpowiadali na zadawane pytania.

Odbyła się burza mózgów- praca w zespołach na temat: "Jak należy dbać o zwierzęta?". Na zakończenie zajęć uczniowie różnymi technikami wykonali prace plastyczne pt. "Moje ulubione zwierzę".

Opiekunowie: MartaKoczur,  Aneta Kaczmarek

Dnia 27.09 i 4.10.2016 r wychowawcy świetlicy zorganizowały wyjazd na zajęcia edukacyjne przygotowane przez Fundację ”Ostoja” w Siamoszycach dla uczniów szkoły podstawowej.

 

Celem Fundacji jest utworzenie gospodarstwa spokojnej starości dla zwierząt chorych i seniorów oraz prowadzenie domu tymczasowego dla zwierząt do adopcji.

Uczniowie uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez Leśniczego z Nadleśnictwa Kroczyce oraz Policjantów z Zawiercia i Poręby dotyczącej dokarmiania zwierząt i ptaków zimą oraz zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu podczas spotkania z dziką zwierzyną leśną.

Małecka Sylwia, Joanna Szczerba

Dnia 22 września 2016 r przyłączając się do akcji "Sprzątanie świata" posprzątaliśmy teren naszej szkoły i pobliskie tereny szkół sąsiadujących z nami.

Opiekunowie: Sylwia Małecka, Marta Drabek

PROJEKT  "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM"

             Kolejny rok bierzemy udział w projekcie "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" . Jest on  realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Biorą w niej udział uczniowie klas młoddszych.Dzieci otrzymują rzetelną wiedzę naukową na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej. Wiedza jest przekazywana  w przystępny i ciekawy sposób.

Organizatorzy : I. Szczepanek, A. Kaczmarek.

 

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA

             22 wrześniaodbył się  Dzień Pieczonego Ziemniaka. Uczniowie wraz z nauczycielami postanowili uczcić ziemniaka, który  jest pospolitym, ale również wspaniałym warzywem, przyrządzanym w polskich domach na różne sposoby. W ramach integracji  społeczności szkolnej przygotowane zostały prażonki i kiełbaski.

Organizatorzy : K. Chudek ,  B. Dąbrowska , A. Kaczmarek.

 

DZIEŃ  EDUKACJI NARODOWEJ

             14 października 2015r., jak co dzień, zjawiliśmy się o godzinie ósmej w szkole. Dzień był jednak niezwykły - dziś świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Pan dyrektor Waldemar Karoń wygłosił życzenia, które napłynęły do naszej szkoły. Akademię uświetnił występ artystyczny uczniów naszej szkoły zatytułowany „ Różne oblicza miłości”.    

Organizatorzy : K. Chudek,  B. Dąbrowska, A. Kaczmarek , A. Podlasek

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W październiku uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.Uczniowie zapoznali się z  zasadnością dbania o środowisko i ze skutkami zanieczyszczania naszej planety. Następnie  przystąpili do  sprzątania terenu przyległego do  naszej  szkoły.

Organizator : S. Małecka

 

 SPOTKANIE Z CYKLU: „ ŻYJMY ZDROWO, BEZPIECZNIE I AKTYWNIE”

22 października 2015r. odbyło się spotkanie z członkami IPA /czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji region Zawiercie/. Zajęcia miały na celu pogłębienie wiedzy uczniów  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się              w nagłych i niespodziewanych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. 

Organizatorzy: I. Kamińska , A. Kaczmarek , M. Mikoda, J. Podsiadło.

 

 DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

W miesiącu listopadzie szkoły podstawowej brali udział w akcji DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Podczas spotkania czytane były wiersze tematyczne. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z historią Pluszowego Misia.

Organizatorzy: J.Szczerba, M. Koczur

 

ZABAWA  ANDRZEJKOWA

W miesiącu październiku  zorganizowałyśmy zabawę andrzejkowę dla młodzieży ze starszych klas naszej szkoły. Celem imprezy była  integracja uczniów klas gimnazjalnych z klasami szkoły  zawodowej przy wspólnej zabawie i poczęstunku.

Organizatorzy : S. Małecka, I. Szczepanek

 

SPOTKANIE Z WETERYNARZEM

W miesiącu grudniu miało miejsce spotkanie uczniów klas I, II i III w Poradni Weterynaryjnej z lek wet. Piotrem Lorkiem. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy weterynarza oraz wyposażeniem lecznicy dla zwierząt.

Organizatorzy: J.Szczerba, S. Małecka

 

SPOTKANIE Z CYKLU: „ ŻYJMY ZDROWO, BEZPIECZNIE I AKTYWNIE”

22 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie warsztatowe dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek im. Marii Grzegorzewskiej  oraz uczniów Zespołu Szkół im. Xawerego Dunikowskiego. Prowadzili je członkowie IPA /czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji region Zawiercie/ oraz funkcjonariusze KPP w Zawierciu. Pierwsza część,  to zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane do  młodszych uczniów naszej szkoły, którym pomagali w „ ratowaniu misiów ” ich  starsi koledzy i koleżanki z Dunika w ramach integracji środowisk szkolnych. Hasło zajęć brzmiało – „Uratuj misia ”,a same pluszaki były efektem pomocy charytatywnej, którą zorganizowali uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły oraz  sami organizatorzy warsztatów. Dzieci po akcji,  mogły zabrać ze sobą wybrane i uratowane przez siebie misiaczki.

Druga  część, to zajęcia dla uczniów klas starszych, podczas których była poruszana problematyka wielorakich uzależnień młodzieży, aspektów prawnych związanych z przestępczością nieletnich pod wpływem środków psychoaktywnych. Młodzież zapoznała się z filmem profilaktycznym pt.: „Więzienie-czas stracony”.

 Organizatorzy:  I. Kamińska, J. Stankowska, J. Podsiadło, A. Kaczmarek, M. Mikoda, M. Żarnowiecki.

 

"ŚWIETLICOWY MISTRZ ORTOGRAFII"

W miesiącu marcu przeprowadziłyśmy konkurs ortograficzny dla klasy I gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali test dotyczący zasad ortografii i interpunkcji. Konkurs polegał na indywidualnej pracy ucznia. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci słowników ortograficznych.

Organizatorzy: J.Szczerba, S. Małecka

 

„TYDZIEŃ PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ”

Od 14.03.2016 r. do 18.03.2016 r w ramach ”Tygodnia Profilaktyki Medycznej" Odbyły  się na terenie naszej szkoły różnorodne zajęcia warsztatowe prowadzone między innymi przez: funkcjonariuszy WRD Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, pielęgniarki szkolne-M. Mikodę i A. Metrykę, przedstawiciela IPA region Zawiercie oraz nauczycieli naszej szkoły. 

Koordynatorami przedsięwzięcia byli: M. Mikoda, I. Kamińska, A. Kaczmarek  J. Podsiadło, K. Walczak, B. Milejska , A. Paciej, L. Krynicki.

 

 

 „ZDROWE CIAŁO, ZDROWY DUCH”.

W miesiącu kwietniu zorganizowałyśmy konkurs o tematyce zdrowotnej. Uczestnikami byli uczniowie klasy IV,V,VI. Celem konkursu było uświadomienie uczniom jak być zdrowym  i jakich zasad należy  przestrzegać : zdrowo się odżywiać oraz spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu. Uczniowie przypomnieli sobie informacje, które już posiadali oraz pogłębili wiedzę na w/w temat. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci środków czystości.

Organizatorzy: J.Szczerba, M. Koczur, I.Szczepanek

 

INTEGRACJA EKOLOGICZNA

W miesiącu maju zorganizowałysmy wycieczkę edukacyjną do Rudnik dla klas I i III G ZET. Tematem wycieczki była ochrona środowiska i nasz stosunek, jako społeczeństwa, do tego tematu.Uczniowie sprzątali teren wokół  basenu a następnie razem przygotowywali ognisko oraz piekli kiełbaski.

Organizatorzy: J.Szczerba, S. Małecka, I.Szczepanek

WYCIECZKA DO  NADLEŚNICTWA SIEWIERZ

W miesiącu maju odbyła się wycieczka edukacyjna do Nadleśnictwa Siewierz. Tematem wyjazdu było „Stop wypalaniu traw”. Uczniowie otrzymali rzetelne informacje od leśniczego o skutkach tego zjawiska.

Organizator: M. Żarnowiecki

 

„ZNANI I LUBIANI”

W miesiącu maju odbyło się spotkanie z cyklu „Znani i lubiani” z lokalnym poetą

Mariuszem Gębką. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z poezją. Poeta recytował swoje wiersze oraz udzielał odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania.

Organizator: M. Żarnowiecki 

WIZYTA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT

W miesiącu czerwcu miał miejsce wyjazd  z uczniami klasy II G zet do schroniska dla zwierząt w Zawierciu. Celem wyjazdu było przekazanie zebranej przez uczniów karmy dla zawierząt. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy opiekunów bezpańskich zwierząt oraz uwrażliwieniem na ich los.

Organizator: S. Małecka

 

„DZIECIAKI MLECZAKI”

W miesiącu czerwcu przeprowadziłyśmy akcję w ramach „Światowego Dnia Mleka”. Celem było zachęcenie dzieci do picia mleka oraz utrwalenie informacji dotyczących przetworów mlecznych oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej. Zostały utrwalone prawidłowe zasady i nawyki żywieniowe.

Organizatorzy: J.Szczerba, M. Koczur

 „ROZUMIEM, CO CZYTAM”

Dnia 03.06.2016r. zorganizowałyśmy konkurs czytelniczy dla uczniów klasy IIG „Rozumiem co czytam” pod tytułem : „ Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”.

Organizatorzy: J.Szczerba, S.Małecka

 

„DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW”

Dnia 20 czerwca 2016 r. z okazji Dnia Dobrych Uczynków wystąpiliśmy dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu, recytowaliśmy, śpiewaliśmy i obdarowywaliśmy się prezentami. Celem tegoż spotkania integracyjnego było uwrażliwianie uczniów na potrzeby i uczucia ludzi starszych.

Organizatorzy: S.Małecka

 

PIKNIK INTEGRACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 czerwca 2016 r.uczniowie uczestniczyli w Pikniku Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu, gdzie uczestniczyli w prowadzonych konkursach plastycznym i muzycznym.

Uczennica Sandra Grabna zajęła I miejsce w konkursie muzycznym, a Tomasz Biela dostał wyróżnienie.

Organizatorzy: S.Małecka

Dnia 22 kwietnia 2015 r zorganizowałyśmy w sali świetlicy zajęcia tematyczne z okazji „Dnia Ziemi” dla klas I II III szkoły podstawowej.

Podczas zajęć uczniowie poznali zasady segregowania śmieci (kolory kontenerów), utrwalili wiedzę na temat skutków zanieczyszczeń środowiska oraz wpływu człowieka na poprawę ochrony środowiska. 

 

Sylwia Małecka, Iwona Szczepanek, Joanna Szczerba

Dnia 11 marca 2015 roku zorganizowałyśmy w sali świetlicy kolejną już edycję konkursu ortograficznego „Świetlicowy Mistrz Ortografii” dla klasy IV V VI.

Zadaniem uczniów było samodzielne napisanie dyktanda oraz rozwiązanie zadań i udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania do tekstu dyktanda.

Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do kształtowania umiejętności pisania zgodnego z zasadami ortografii i interpunkcji oraz zachęcenie uczniów do zdrowej rywalizacji.

Sylwia Małecka, Joanna Szczerba

Dnia 4 marca 2015 roku zorganizowałyśmy w sali świetlicy kolejną już edycję konkursu czytelniczego „Rozumiem co czytam” dla klasy I G.

Zadaniem uczniów było samodzielne przeczytanie tekstu oraz rozwiązanie zadań i udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania do tekstu.

Celem konkursu było rozwijanie u uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

Sylwia Małecka, Joanna Szczerba

Dnia 2 marca 2015 roku zorganizowałam wyjazd uczniów do Schroniska dla bezpańskich zwierząt w Zawierciu, który poprzedzony był zbiórką suchej karmy i puszek dla psów. Uczniowie mieli okazję zobaczyć nowo otwarte schronisko dla zwierząt oraz przekazać zebraną, przyniesioną przez siebie karmę.

Wyjazd ten zamyka cały cykl zajęć począwszy od wizyty w gabinecie weterynaryjnym poprzez zajęcia tematyczne na świetlicy i zbiórkę karmy.

Celem akcji jest ponadczasowy temat uwrażliwiania uczniów na potrzeby zwierząt.

Sylwia Małecka

Dnia 28.01.2015r. odbyła się Zabawa Karnawałowa z zaproszonymi gośćmi z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Zawiercia.

Uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi zaprezentowali się w pięknych strojach  karnawałowych. Wszyscy dobrze się bawili i brali udział w różnych konkursach.

Marta Koczur, Sylwia Małecka, Iwona Szczepanek, Joanna Szczerba

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 włączyłyśmy się do akcji "W-f z klasą".

W trakcie przerw śródlekcyjnych zachęcamy uczniów do wzięcia udziały w grach i zajęciach ruchowych prowadzonych przez nas  czy to na sali gimnastycznej czy w sali świetlicy z uwagi na zimową aktualnie porę.

Uważamy, iż każdy rodzaj aktywności ruchowej jest wskazany nie tylko podczas lekcji wychowania fzycznego.

Sylwia Małecka, Marta Koczur

Dnia 18.XII.2014 roku odwiedziliśmy podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej  działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu.

 

Uczniowie pod opieką p. A. Boniszewskiej i O. Zaporowskiej przygotowali i zaprezentowali przedstawienie bożonarodzeniowe oraz wręczyli przygotowane przez siebie stroiki świąteczne.

Wspólnie z podopiecznymi kolędowaliśmy, łamaliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia.  Oprawę muzyczną jak co roku przygotowała  p. A. Podlasek.

Akcję "Choinka Nadziei" organizujemy rok rocznie w naszej szkole.

Leśnictwo Rudniki przekazuje naszej szkole choinkę, którą na zajęciach z papieroplastyki wspólnie z uczniami ozdabiamy ręcznie robionymi łańcuchami oraz ozdobami choinkowymi i przekazujemy wybranemu Ośrodkowi. Celem akcji jest niesienie płomyczka radości ludziom starszym, nierzadko samotnym. 

Sylwia Małecka

Dnia 17.12.2014 roku zorganizowałyśmy Spotkanie Opłatkowe dla naszych uczniów z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Rokitna Szlacheckiego.

Celem spotkania przedświątecznego było przekazanie uczniom trochę tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych oraz wspólne kolędowanie.

Marta Koczur, Iwona Szczepanek, Joanna Szczerba.

Dnia 01.12.2014r. odbyło się spotkanie Barbórkowe z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie mieli okazję zobaczyć Górników w stroju roboczym oraz galowym. Górnicy opowiedzieli o specyfice swojej ciężkiej pracy, historii wydobycia węgla oraz doświadczeniu zawodowym.

Marta Koczur, Iwona Szczepanek, Joanna Szczerba.

Dnia 27.11.2014r. wychowawcy świetlicy zorganizowały „ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ” dla uczniów naszej szkoły, połączoną z wróżbami i zabawami andrzejkowymi.

Marta Koczur, Joanna Szczerba.

Dnia 25.11.2014r. obchodziliśmy „DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA”. 

Dzieci prezentowały swoje ulubione pluszowe misie, przedstawiały je kolegom i koleżankom       z klasy. W trakcie zajęć słuchały rożnych piosenek, wierszy i odpowiadały na zagadki z nimi związane, oprócz tego wykonywały portret „Misia” oraz układały „Misiowe puzzle” na czas. Na zakończenie tańczyły w rytm piosenki „Pluszowe Niedźwiadki”- Czerwonych Gitar.

Marta Koczur, Joanna Szczerba.

Dnia 31.10.2014r. odbyły się zajęcia z okazji „HALLOWEEN’ z  klasą I-II-III. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się o święcie oraz jego obchodach. Brały udział w zajęciach plastycznych (wykonywały maski oraz prace halloweenowe).

Joanna Szczerba.

We wtorek 7 października 2014 r odwiedziliśmy z uczniami klas: IIb G ZET, IIb SPP i IIIaSPP - zaprzyjaźnioną lecznicę dla zwierząt pana dr Lorka, który przybliżył nam specyfikę swojej pracy, opowiedział o szczepieniach, chipach dla zwierząt i sposobach pielęgnacji czworonogów za co mu serdecznie dziękujemy. :) 

 

Sylwia Małecka, Joanna Szczerba

Dnia 30 września 2014 r uczestniczyliśmy w akcji "Sprzątanie świata".

Zrobiliśmy porządek wokół szkoły, pozbyliśmy się zalegających śmieci.

Sylwia Małecka, Marta Drabek

W roku szkolnym 2014/2015 świetlica szkolna bierze udział w projekcie "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM". Jest to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Jest to bogata oferta edukacyjna dla klas I-III szkół podstawowych.

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania, a stanem zdrowia. Konkurs składa się z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie zespół konkursowy ma do realizowania 1 lub 2 bloki zadań, w których skład wchodzą lekcje, konkursy oraz promocja danego tematu w szkole.

Konkurs trwa od września 2014 roku do czerwca 2015 roku. 

Marta Koczur, Joanna Szczerba, Iwona Szczepanek.

 

Dnia 5.04.2017 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w VIII Zlocie Samorządów Uczniowskich w Katowicach pod hasłem „Recepta na zdrowie”.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach z wykorzystaniem metod interaktywnych oraz prelekcjach na temat czynników warunkujących zdrowie, bezpieczeństwa swojego i innych oraz wykonać pamiątkowy kolaż szkół uczestniczących w Zlocie.

Celem zlotu była aktywizacja młodzieży w życiu naszego regionu, rozwijanie samorządności, kreatywności i asertywności młodych ludzi oraz nawiązanie współpracy między samorządami uczniowskimi.

                                                                                                               Sylwia Małecka

                                                                                            Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Dnia 5.04.2017 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w VIII Zlocie Samorządów Uczniowskich w Katowicach pod hasłem „Recepta na zdrowie”.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach z wykorzystaniem metod interaktywnych oraz prelekcjach na temat czynników warunkujących zdrowie, bezpieczeństwa swojego i innych oraz wykonać pamiątkowy kolaż szkół uczestniczących w Zlocie.

Celem zlotu była aktywizacja młodzieży w życiu naszego regionu, rozwijanie samorządności, kreatywności i asertywności młodych ludzi oraz nawiązanie współpracy między samorządami uczniowskimi.

                                                                                                               Sylwia Małecka

                                                                                            Opiekun Samorządu Uczniowskiego

%MCEPASTEBIN%

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl