Oferta szkoły

Nasza szkoła organizuje proces kształcenia i wychowania wspierając wszechstronny rozwój każdego ucznia, uwzględniając jego indywidualne możliwości oraz przygotowuje go do życia w rodzinie i otwartej społeczności. Kształcimy dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Nauczyciele wprowadzają wiele nowatorskich metod edukacyjnych, wychodząc na przeciw reformie oświaty. Szkoła już od dłuższego czasu wykorzystuje komputery. Działają dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu. Uczniowie rozpoczynają naukę obsługi komputera już na etapie nauczania zintegrowanego. Poza lekcjami informatyki nauczyciele wykorzystują komputerowe programy edukacyjne w nauce innych przedmiotów. Umożliwiamy ciągłość nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz naukę w klasach uzawodowionych. 

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje:

 • 6 letnia  Szkoła  Podstawowa nr 15 Specjalna -                  PODANIE O PRZYJĘCIE - KARTA INFORMACYJNA - KLIKNIJ
 •  3 letnie  Gimnazjum nr 5 Specjalne -                                PODANIE O PRZYJĘCIE - KLIKNIJ
 •  3 letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Specjalna -     PODANIE O PRZYJĘCIE - KLIKNIJ
 • 3 letnia Szkoła Przysposabiająca  do Pracy -                       PODANIE O PRZYJĘCIE - KLIKNIJ

 

ŻYCIORYS - KLIKNIJ

 

 

ZAPEWNIAMY NASZYM UCZNIOM:

 • Wszechstronną opiekę pedagogiczna i psychologiczną.
 • Indywidualizację metod, form i programów nauczania.
 • Zajęcia rewalidacji indywidualnej.
 • Bezpłatny dostęp do podręczników.
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych, licznych konkursach.
 • Poradnictwo dla rodziców i pomoc w realizacji zadań wychowawczych.
 • Całodzienną opiekę pielęgniarki szkolnej.
 • Organizujemy wycieczki, wyjazdy rehabilitacyjne, rajdy.
 • Organizujemy  wyjazdy  na „ZIELONE  SZKOŁY”.
 • Dla  uczniów  szkoły  zawodowej  zapewniamy  miejsca  odbywania  zajęć  praktycznych  w  Centrum  Kształcenia  Praktycznego.
 • Oferujemy  pomoc  przy  ubieganiu  się  o  tytuł  czeladnika  w  zawodzie.

 

ZAJĘCIA  SPECJALISTYCZNE:

Prowadzimy następujące zajęcia rewalidacyjne, stymulujące ogólny rozwój  dziecka, oddziałujące na zaburzenia wynikające  z upośledzenia umysłowego.

 

MUZYKOTERAPIA - to forma terapii i profilaktyki przez muzykę. Celem zajęć jest odreagowanie negatywnych emocji, stymulacja działań twórczych, uaktywnienie dzieci wylęknionych i zamkniętych w sobie przez taniec i grę na instrumentach perkusyjnych.

LOGOPEDIA - terapia obejmuje zaburzenia artykulacyjne, fonacyjne, wady wynikające z upośledzenia umysłowego - oligofazja. W terapii wykorzystywane są programy komputerowe.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE nastawione na rozwój kompetencji społecznych dziecka, na profilaktykę przeciwdziałania agresji, rozwijanie postaw twórczych, edukację kreatywną, relaksację, rozwój osobowości.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE - nastawione na trudności w czytaniu i pisaniu, zaburzenia sprawności psycho-ruchowej i manualnej, zaburzenia spostrzegania.

GIMNASTYKA  KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNA 
dla uczniów z wadami postawy. Każde dziecko ma indywidualny zestaw ćwiczeń wynikający z orzeczenia lekarskiego, poradni PP. Postępy w rehabilitacji dziecka są dokumentowane filmowo, co pozwala na postrzeganie rozwoju psycho-motorycznego dziecka i zaplanowanie rehabilitacji.

SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ– w ramach profilaktyki i socjoterapii realizowane są zajęcia oddziałujace na problem w danej grupie, kształtujące właściwe postawy wobec środków uzależniajacych, przeciwdziałające presji rówieśników.

TERAPIA  POLISENSORYCZNA - realizowana jest w specjalnie urządzonym pomieszczeniu  wyposażonym w odpowiedni sprzęt, przebywanie w nim jest odprężające a zarazem dostarczające wiele wrażeń sensorycznych. Głównym celem terapii jest  doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku,słuchu, węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie.
więcej na ten temat  zobacz w linku ciekawostki.

BIOFEEDBECK - jest metodą terapii  polegającą na podawaniu uczniowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego  jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie np. fale mózgowe, napięcie mięśniowe itp.
więcej na ten temat  zobacz w linku ciekawostki.


ZAJĘCIA NA BASENIE - proponujemy naszym uczniom naukę pływania i ćwiczenia w wodzie, do dyspozycji mamy basen przy Gimnazjum nr 3.

 DOJAZDY  UCZNIÓW  DO SZKOŁY:


Uczniowie  Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum  spoza  Zawiercia  otrzymują  bilety  miesięczne  refundowane  przez  gminy  zgodnie  z  miejscem  zamieszkania  ucznia. 

Uczniowie   Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  i  Szkoły  Przysposabiającej  do  Pracy  dojeżdżają  do  szkoły  i  na  praktykę  ze  zniżką  78%.


UWAGA!
Na  świadectwach  ukończenia  każdej  szkoły  pomija  się  wyraz  "specjalna". !!!Szkoła posiada do dyspozycji boiska do gry w koszykówkę i piłkę nożną wraz z zapleczem.

Posiadamy własny samochód do dyspozycji uczniów naszej szkoły.

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl