Szkoła podstawowa

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15 - SPECJALNA

6 - LETNIA

 Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

 Okres nauki w szkole trwa 6 lat i mogą do niej uczęszczać uczniowie od 7 do 16 roku życia.
 Edukacja szkolna przebiega w dwóch etapach:
       etap I - klasy I-III, kształcenie zintegrowane,
       etap II - klasy IV-VI, kształcenie blokowe.

  
     Wymagane dokumenty:
      - orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,  
      - karta zdrowia,
      - podanie,
      - karta przekazania ucznia,
      - opinia  wychowawcy*,
      - arkusz  ocen,
      - 1 zdjęcie (opisane).

* Nie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę po raz pierwszy.  

Każdy etap edukacyjny może być wydłużony o rok.

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl