Gimnazjum

 

GIMNAZJUM  Nr 5 - SPECJALNE
3 - LETNIE

Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Cykl kształcenia trwa 3 lata. Uczniowie mogą kształcić się od 16 roku życia do 21 roku życia.   

Edukacja szkolna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym odbywa się w formie ośrodków pracy.

 
  Potrzebne dokumenty:

- orzeczenie Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie  kształcenia specjalnego,

- podanie,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- karta zdrowia,

- karta przekazania ucznia,

- fotografia do legitymacji /opisana/

- zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.


Nauczyciele realizują indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim.

Zajęcia te realizowane są w domu ucznia.

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl