MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE

W naszej szkole jest realizowany bezpłatny projekt:

"MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE" 

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Poprzez udział w projekcie możesz poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, wziąć udział w atrakcyjnych kursach, stażach w branży gastronomicznej i mechanicznej, wizytach studyjnych 
u pracodawców oraz dodatkowych zajęciach 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 

Koordynator projektu:

mgr Grzegorz Krasowski

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl